What kind of music do you
want to listen to?

Top Result

 1. Sarveshwari Jagdishwari He Maat Roop Maheshwari (From "Shukrana - The Best Of Jagjit Singh Ever - Vol 2")

  Shukrana - The Best Of Jagjit Singh Ever - Vol. 2

Albums

 1. Bhaj Mann Pyare - Jagjit Ke Shresht Bhajan

  Jagjit Singh

 2. Shukrana - The Best Of Jagjit Singh Ever - Vol. 2

  Jagjit Singh

 3. 50 Glorious Yrs Of Popular Bhajans Vol 5

  Shekhar Sen,Jagjit Singh,Raghunath Seth,Ashit Desai,Murli Manohar Swarup,Vijay Kumar,Shrinivas Khale

 4. All Albums

Songs

 1. Sarveshwari Jagdishwari He Maat Roop Maheshwari (From "Shukrana - The Best Of Jagjit Singh Ever - Vol 2")

  Shukrana - The Best Of Jagjit Singh Ever - Vol. 2

 2. Sarveshwari Jagdishwari He Maat Roop Maheshwari

  Bhaj Mann Pyare - Jagjit Ke Shresht Bhajan

 3. Sarveshwari Jagdishwari He Maat Roop Maheshwari

  50 Glorious Yrs Of Popular Bhajans Vol 5

 4. All Songs

Playlists

 1. Starred Songs

  Sam

 2. Maa

  Raghu

 3. Sam

  Sam

 4. All Playlists