What kind of music do you
want to listen to?

Top Result

 1. Gayatri Thakur

Artists

 1. Gayatri Thakur

 2. Gayatri Kumar Thakur

Albums

 1. Gayatri Saptah Shri Ravi Mool Gayatri Vandan

  Govind Saraswati

 2. Gayatri Saptah Shri Som - Mangal Gayat

  Govind Saraswati

 3. Gayatri Saptah Shri Shukra- Shani Gayatri Vandan

  Govind Saraswati

 4. All Albums

Songs

 1. Om Chanting & Shri Gayatri Mahima Vandan

  Sampoom Gayatri - Shukra Shani Ravivaar

 2. Om Chanting & Shri Gayatri Mahima Vandan

  Gayatri Saptah Shri Ravi Mool Gayatri Vandan

 3. Ghar Se Khedini (Bhojpuri Prasang)

  Ghar Se Khedayini

 4. All Songs

Playlists

 1. Gayatri Thakur

  anandbmishra228

 2. Gayatri Thakur

  Umesh

 3. Nishu Thakur

  Nishu

 4. All Playlists