What kind of music do you
want to listen to?

Top Result

 1. Pratap Singh Bodade

Artists

 1. Pratap Singh Bodade

Albums

 1. Pratap

  Maragatha Mani

 2. Pratap

  Maragadhamani

 3. Pratap Gadhcha Ransagram

  Rashtra Shiv Shahir Babasaheb Deshmukh

 4. Pratap Barot - For You Only - Songs

  Kamalkant

 5. Ranjhana

  Bhanu Pratap Agnihotri

 6. All Albums

Songs

 1. Pratap Gadhcha Ransagram

  Pratap Gadhcha Ransagram

 2. Veer Pratap Ki Amar Kahani

  Maharana Pratap

 3. Bura Mewadi Maharana Pratap Kathe

  Fagan Ro Toofan

 4. Naam Kere Pratap Se Bhaye Aan Ke Aan

  Baani Paltu Sahib Ji (Vol. 24)

 5. Rana Pratap Avam Shakti Ki Ladai

  Rana Pratap Avam Shakti Singh Ki Ladai

 6. All Songs

Playlists

 1. Pratap

  pcsamantaray83410

 2. Pratap

  Pratap

 3. Suraj

  surajpardeshi007825

 4. All Playlists