What kind of music do you
want to listen to?

Top Result

 1. Sathiya

  Vidhwa - Kahani Ek Aurat Ki

Artists

 1. Sathiya

 2. Bipin Sathiya

 3. D.J. Sathiya

Albums

 1. Kamarasu

  S.A. Rajkumar

 2. Sathiya Puravo

  Prasad-Gaurav

 3. Sathiya Puravo Ho Raj

  Mahesh, Naresh

 4. All Albums

Songs

 1. Sathiya

  Vidhwa - Kahani Ek Aurat Ki

 2. Sathiya

  Huduga Hudugi

 3. Sathiya

  Mokssh

 4. All Songs

Playlists

 1. Throwback - Saathiya

  Saavn

 2. GiMA - A R Rahman

  Saavn

 3. Shaan Ki Shaan

  Saavn

 4. All Playlists