What kind of music do you
want to listen to?

Top Result

 1. Lata Top 14 Film Hits

  Vasant Prabhu,Shankarrao Kulkarni,Datta Davjekar,Prabhakar Jog,Balparte,Mohd. Shafi,Hridaynath Mangeshkar,Meena Khadikar,Snehal Bhatkar,Ram Kadam,Salil Chowdhury,Pandit Jitendra Abhisheki

Albums

 1. Lata Top 14 Film Hits

  Vasant Prabhu,Shankarrao Kulkarni,Datta Davjekar,Prabhakar Jog,Balparte,Mohd. Shafi,Hridaynath Mangeshkar,Meena Khadikar,Snehal Bhatkar,Ram Kadam,Salil Chowdhury,Pandit Jitendra Abhisheki

 2. All Albums

Songs

 1. Jayashi Swahit Karne Ase

  Lata Top 14 Film Hits

 2. All Songs